Giáo Dục Mới Tại Việt Nam Thập Niên 1940
by Nguyễn Thụy Phương
1 reviews

Những năm gần đây, chúng ta nhắc nhiều đến khái niệm "Giáo dục Mới", song song với đó là sự ra đời của các trường mầm non hay tiểu học tư thục ứng dụng các chương trình đào tạo giáo viên theo quan điểm này. 

"Giáo dục Mới" là một quan điểm đặt trẻ em vào trung tâm của hệ thống giáo dục và coi trẻ em như một chủ thể vận động trong sự phát triển tự nhiên về thể chất, t... đọc tiếp