Mặt Trời Không Bao Giờ Tắt
by Tào Văn Hiên
1 reviews

#Review #Mặt_trời_không_bao_giờ_tắt #Tào_Văn_Hiên #Kim_Đồng

Được bạn bè giới thiệu đã lâu mà nay mình mới có dịp đọc Tào Văn Hiên. Quả thật đây là tác giả viết cho thiếu nhi rất đáng để đọc. Mình rất thích sự mượt mà, ngọt ngào đầy tình cảm trong từng câu chữ của ông.

Mất mẹ mà lại là mất mẹ khi còn nhỏ tuổi quả là một sự mất mát vô cùng lớn. Mình quen một người b... đọc tiếp