Triền sông thơ ấu
by Nguyễn Kim Huyg
1 reviews

Triền sông thơ ấu

Nguyễn Kim Huy

Triền sông thơ ấu là một tập sách mỏng với 10 truyện ngắn hay và đa dạng về đề tài: chuyện ma có, chuyện nói khoác có, kỷ niệm thời thơ ấu, thời đi học có cả.

Một làng quê với bao kỷ niệm gắn bó với tác giả như hiện lên khi chúng đọc sách. Trong Ma Đồng Bộng Cậu học trò sợ ma mà lại bị cha sai đi mua đồ vào lúc trời tối, vừa s... đọc tiếp