Ngân Lê, Đinh Trần Nguyên Khánh và 2 người khác đã thích review sách Chân Trời Cũ của HuyenTrang Pham
Chân Trời Cũ
by Hồ Dzếnh
3 reviews

Trước đây, tôi chỉ đọc thơ Hồ Dzếnh và cũng thuộc được kha khá (hầu hết tồn tại ở dạng câu, chứ không thuộc trọn bài). Cho tới tận khi đã là sinh viên, một lần tôi lang thang trên mạng và đọc được bài thơ Thanh Tịnh viếng ông:

"Đời xếp anh, tôi với Thạch Lam

Ngồi chung một chiếu Hội Văn đàn

Chao ôi! chiếu đã hai lần lạnh

Còn lại mình tôi trên thế gian".

... đọc tiếp