TIẾN TRÌNH THÀNH NHÂN
by Carl R. Rogers
1 reviews

SỰ VẸN TOÀN CỦA MỘT CHỮ NHÂN

(REVIEW “TIẾN TRÌNH THÀNH NHÂN”)

“Bạn hãy để cho chính những trải nghiệm của bạn nói cho bạn biết ý nghĩa của nó. Còn nếu bạn cứ muốn tìm cách định nghĩa nó, chẳng khác nào bạn tự tuyên chiến với chính mình.”

Mở những trang đầu tiên của quyển “Tiến trình thành nhân”, tôi cảm giác như đang mở một cánh cửa kỳ diệu để khai tâm chính m... đọc tiếp