Bạn Làm Gì Với Đời Mình
by Krishnamurti
1 reviews
Quyển sách thể hiện sự tương hỗ giữa một trí tuệ vững và một sự thấu hiểu từ trong tâm hồn; sự kết hợp của cả điều này dường như là sự tương hỗ cho nhau để thể hiện một tâm trí không bị giới hạn hay ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Mỗi người chúng ta rất cần một tâm hồn rộng mở, tìm đến những chân trời mới để thoát khỏi những giới hạn kìm kẹp trước đó. Ngoài ra, bất kỳ bản thể nào... đọc tiếp