Nếu như "yêu" khiến ta nghĩ đến những điều độc quyền, mãnh liệt thì "thương" lại là cảm xúc của những thứ giản dị và "thường", và "gần", và "rộng" và khiến ta thấy dịu lại trước cuộc sống xô bồ, nhốn nháo.

Ta được thương bởi những cái cây, ta được thương bởi những tán lá, ta được thương bởi những nụ hoa, giàn trầu. Ta được thương bởi Ngoại, bởi Má, bởi người quen, người d... đọc tiếp