Một cuốn sách triết học thì không bao giờ dễ đọc, đó hẳn là suy nghĩ chung của nhiều người. Hoàn toàn đúng! Cuốn sách này, về một trường phái triết học có từ cách đây tầm ... 2.300 năm, cũng không dễ đọc, hay ít nhất là không dễ đọc nhanh. Tôi phải đọc từ từ, dừng lại 4-5 lần mới đọc xong được 370 trang sách, và có lẽ là còn phải đọc lại nó nhiều lần, để hiểu hơn và để có thể á... đọc tiếp