Phan Thanh Giản
by Phan thị Minh Lễ
1 reviews

Có lẽ, Phan Thanh Giản là một nhân vật gây nhiều tranh cãi từ xưa cho đến tận bây giờ. Một vị quan thanh liêm hay bán nước sau khi để mất 6 tỉnh Nam Kỳ vào tay Pháp? Một con người cương trực, vì dân, vì nước hay hèn nhát cúi đầu trước thực dân?

Câu trả lời có lẽ tùy thuộc vào góc nhìn, vị trí của mỗi người.

Cuốn sách này không phải là cuốn sách chứng minh hay phân c... đọc tiếp