Ngân Lê, Đinh Trần Nguyên Khánh và 1 người khác đã thích review sách Nghịch Lý Của Tình Yêu Và Số Phận - Xuân Quỳnh của HuyenTrang Pham

Muốn viết vài dòng về cuốn sách này sau khi đọc nó trọn cả một đêm…

Tác giả Lưu Khánh Thơ không lý giải về nhan đề cuốn sách mà chọn cách tái hiện cuộc đời Xuân Quỳnh qua các giai đoạn: tuổi thơ côi cút; hôn nhân đầu đổ vỡ; tình cảm, quan hệ với bạn bè, gia đình đến cuộc sống vợ chồng bên Lưu Quang Vũ và các con. Đó có thể là những thông tin không mới bởi các cuốn sách kh... đọc tiếp