Fangirl - Int'l Ed
by Rainbow Rowell
1 reviews

FANGIRL by Rainbow Rowell 
(bản tiếng Anh)

8/10

Mình đã dành 24 tiếng vừa qua chìm đắm trong Fangirl, tắt chuông điện thoại, bỏ xem TV, chỉ nấu ăn, ngủ, và đọc truyện - một ngày Chủ nhật tuyệt vời mà rất lâu rồi mình mới lại có. Gió mùa về Hả Nội vừa kịp cho con tim fangirl thổn thức vì một quyển young adult như ngày 17, 18 tuổi mới vào đại học 😌

Sau hiện tượ... đọc tiếp