Bay Trên Tổ Chim Cúc Cu (Tái Bản 2017)
by Ken Kesey
6 reviews
Có 19 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

BAY TRÊN TỔ CHIM CÚC CU của Ken Kesey

8.5/10

Người điên có phải là người điên khi được đối xử bình thường? Và người bình thường thì có bình thường khi bị đối xử như người điên?

Đã lâu mình không đọc tiểu thuyết, mà không hiểu vì sao mình cứ ngần ngừ với “Bay Trên Tổ Chim Cúc Cu” mấy năm nay. Chắc cũng vì một kiểu sắp đặt nào đó mà bây giờ gần 30 tuổi mình m... đọc tiếp