Bài Giảng Cuối Cùng
by Randy Pausch , Jeffrey Zaslow
2 reviews
Có 6 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

BÀI GIẢNG CUỐI CÙNG của Randy Pausch

9/10

Khi giáo sư đại học Randy Pausch biết căn bệnh ung thư sắp tước đi mạng sống của mình, ông đã sửa soạn một bài giảng cuối cùng có tên “Really Achieving Your Childhood Dreams” (mọi người có thể xem trên YouTube). Tháng 09/2007, Randy Pausch trình bày bài giảng dài hơn 1 tiếng trước các sinh viên của mình, và tháng 07/2008, ô... đọc tiếp