Văn Học Trong Nhà Trường: Hà Nội Băm Sáu Phố Phường
by Thạch Lam
1 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Mỗi lần lật giở sách có Tiểu sử Thạch Lam là một lần tôi thấy nhoi nhói một niềm tiếc thương vô hạn. Ông ra đi khi tuổi đời, tuổi nghề còn quá trẻ. Tôi yêu thích văn ông bởi sự dịu dàng, tinh tế và ấm áp.

Hà Nội băm sáu phố phường là tiếng lòng ông, là tình yêu tha thiết của ông dành cho mảnh đất kinh kỳ. “Cơn gió mùa hạ lướt qua vừng sen trên mặt hồ, nhuần thấm cái hương... đọc tiếp