Hoan Nghênh Đến Nhà Trạch Nam
by Ngã Đích Tiểu Q
2 reviews

Review: Hoan nghênh đến nhà trạch nam - Ngã Đích Tiểu Q.

" Hoan nghênh đến nhà trạch nam " vốn không phải cuốn tiểu thuyết đầu tiên đưa mình đến với đam mỹ, nhưng đó lại là cuốn sách để lại trong lòng mình khá nhiều ấn tượng, mà mình có thể nói là sâu sắc.

Từ trước tới nay người ta vẫn luôn tự ti về bản thân mình nếu như trên cơ thể ấy có chỗ nào không được lành lặn... đọc tiếp