Tên Của Trò Chơi Là Bắt Cóc
by Higashino Keigo
8 reviews
Có 6 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review: Tên của trò chơi là bắt cóc - Higashino Keigo.

Không quá cao trào, không quá giật gân, nhưng vẫn cực kỳ thu hút là những gì mình có thể nói về " Tên của trò chơi là bắt cóc ".

Với mình thì văn học Nhật bao giờ cũng nhẹ nhàng nhưng thực tế như vậy. Cho dù là có tag #trinhtham hay #trinhsat đi nữa thì mục đích của cuốn sách cũng chẳng phải là khiến người ... đọc tiếp