Những giấc mơ của tôi
by Tạ Duy Anh
2 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Tôi thấy lạ khi bìa cuốn sách này ghi "Những giấc mơ của tôi" là tiểu thuyết. Thật khó để gọi tên thể loại của cuốn sách này tuy nhiên nó không thể là tiểu thuyết được. Tôi thấy nó gần với tản văn hơn cả. Những bài viết trong cuốn sách - đúng như tên sách - kể lại những giấc mơ của Tạ Duy Anh. Nhưng đây không phải những giấc mơ không đầu không cuối, vô thưởng vô phạt như ngàn v... đọc tiếp