The Uninhabitable Earth: Life After Warming
by David Wallace-Wells
1 reviews

THE UNINHABITABLE EARTH: LIFE AFTER WARMING by David Wallace-Wells

(bản tiếng Anh)

8/10

Giữa thời đại dịch mà lại đi review sách thì quả thật kém ‘on trend’, nhưng “The Uninhabitable Earth” cũng có tí liên quan vì nó nói về một đại dịch khác: đại dịch ngây thơ trước sự nóng lên toàn cầu.

Đa phần chúng ta đều có suy nghĩ: đúng trái đất đang nóng lên, đ... đọc tiếp