Rừng Đêm
by Nguyễn Quỳnh
3 reviews

Rừng đêm

Nguyễn Quỳnh

Rừng đêm là một cuốn sách có một giọng văn đặc biệt, viết về cuộc sống của Cảnh-một em bé trong thời kỳ Pháp thuộc.

Cha Cảnh bị án phát vãng đày đi nơi xa nên cả gia đình em theo bố đến nơi thâm sơn cùng cốc. Một cuộc sống nghèo nàn, khổ cực song cũng không thiếu những niềm vui của trẻ thơ.

Nhà nghèo, bố mẹ Cảnh phải nuôi rẽ 1 con t... đọc tiếp