Phượng Hoàng đất
by Vũ Hùng
2 reviews

Phượng hoàng đất

Vũ Hùng

Vũ Hùng là nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi với trên 40 tác phẩm. Phần lớn là viết về muông thú, rừng núi và thiên nhiên tươi đẹp. Ông đi nhiều nơi, làm nhiều nghề nên có một vốn sống phong phú, sự hiểu biết sâu sắc về thiên nhiên.

Phượng Hoàng Đất là tác phẩm nằm trong Bộ sách văn học thiếu nhi của Vũ Hùng gồm 12 cuốn được giải Vàng ... đọc tiếp