Rất hiếm khi có bộ truyện nào khiến tôi đọc lại lần 2 và càng hiếm hơn nữa khi bộ này là 1 bộ truyện dài. Thật sự cho tới thời điểm này tôi vẫn không thể tin được tôi đã đọc xong Trảm Long của Hồng Trần thêm đợt nữa. Lại nói, đa phần mọi người đọc lần 2 sẽ ít thấy hay bằng lần 1 hoặc lần 2 sẽ chỉ đọc lướt, chọn chỗ hay chỗ mình thích mà đọc nhưng ở lần 2 này tôi đọc từng câu từ... đọc tiếp