Những Chuyện Kỳ Bí Trong Ngõ Hẹp
by Đàm Tín Giới
2 reviews

Đã đọc xong truyện Những Chuyện Kỳ Bí Trong Ngõ Hẹp của Đàm Tín Giới.

Chỉ với 1 buổi chiều mà tôi cày xong 365 trang không lướt gì hết. Nghe tôi nói vậy chắc mọi người nghĩ truyện này hay lắm đây. Không hay cớ sao lại đọc nhanh và kỹ thế? Xin thưa truyện không hay cũng chẳng dở nhưng được cái cách kể và lối dẫn dắt câu chuyện của tác giả rất hấp dẫn khéo léo khơi gợi tò m... đọc tiếp