Tôi Là Bêtô (Tái Bản 2015) 
by Nguyễn Nhật Ánh
28 reviews
Có 37 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Dạo gần đây không hiểu sao mình khó tiếp thu với các dòng sách self-help, mình đọc dở hai cuốn lận, càng đọc càng thấy tâm hồn khô hạn đi. Mình biết đã đến lúc cần gột rửa cho tâm hồn, cuốn sách nhẹ nhàng này của bác Ánh thật sự khiến mình có sức sống hơn. 

Là câu chuyện nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu, câu chuyện xoay quanh chú chó Bêtô, về gia đình thân thuộc mà cậu t... đọc tiếp