Utopia - Địa Đàng Trần Gian (Tái Bản 2014)
by Thomas More
6 reviews
Có 13 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Có thể nói cuốn sách này là một giấc mơ của Thomas More. Ông mơ về một xã hội hoà bình, ấm no và hạnh phúc mà trong đó không có sự tồn tại của phân biệt giai cấp và những thói xấu của con người như ngạo mạn, tham lam, ích kỷ,...

Cuốn sách đề cao chế độ cộng hoà, nó được viết dựa trên tác phẩm “Cộng hoà” của Plato, trong đó không tồn tại tư hữu - cái làm cho con người chún... đọc tiếp