Người Việt Nam không ai xa lạ với cái tên Đề Thám - Hoàng Hoa Thám, thủ lĩnh phong trào vũ trang Yên Thế (Bắc Giang), cuộc khởi nghĩa kéo dài nhất trong các phong trào chống Pháp của dân tộc ta nửa sau thế kỷ XIX.

Cần nhớ lại rằng từ khi Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng năm 1858, trên toàn cõi Việt Nam đã có vô số phong trào kháng Pháp từ Nam chí Bắc, ngay từ những ngày mà t... đọc tiếp