SELFIE: HOW WE BECAME SO SELF-OBSESSED AND WHAT IT’S DOING TO US by Will Storr

(bản tiếng Anh)

9.5/10

Mới đầu năm mà mình đã gặp tiềm năng sách hay nhất đọc được trong 2020 rồi đó. “Selfie” kể về lịch sử hình thành cái tôi của con người từ 2500 năm trước, những thay đổi nó đã trải qua, những ý thức hệ đã ảnh hưởng đến nó, để đến với một thế hệ selfie như ngày... đọc tiếp