Cà Phê Cùng Tony (Tái Bản 2017)
by Tony Buổi Sáng
47 reviews
Có 79 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Cà phê cùng Tony đến với mình như nào? 

Lần đầu tiên nhìn tên bìa sách mình chưa hề có ý định là sẽ đọc quyển này luôn. Nhưng một hôm ở trường giới thiệu Cà phê cùng Tony mình chú ý nghe và thế là quyết định đọc thử. Mình ngay lập tức bị cuốn vào những câu chuyện của dượng. 

Với một đứa trước giờ chỉ quanh quẩn với việc học và chơi thì những bài viết của d... đọc tiếp