Sherlock Holmes Toàn Tập - Tập 1
by Sir Arthur Conan Doyle
1 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Sherlock Homes toàn tập 1

Cầm cuốn Sherlock Homes, chắc chắn nhiều người nghĩ rằng những câu chuyện sẽ được chính Homes kể hoặc là do chính tác giả sẽ làm nhân vật thứ 3 để kể lại. Nhưng, bắt đầu những dòng đầu tiên lại kể về Watson, một bác sĩ quân đội về dưỡng thương ở London, chẳng ai thân thích. Gặp lại người bạn cũ, biết được rằng có người cần tìm người để chia xẻ că... đọc tiếp