Can Đảm Để Yêu
by Nhà Số 5
2 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Mình chẳng biết mào đầu cho chiếc review này thế nào nữa, nhưng mình cảm thấy cần viết chút gì đó.. vì quyển này khá sweet :")). Chẳng hiểu có phải do mình luôn có cảm tình với những ấn phẩm của báo Hoa hay không...

Mình vẫn chỉ đang 17, mình cũng là người "touchy", và không thể phủ nhận chuyện một đứa touchy 17 vẫn thích đọc chuyện tình cảm được. Mặc dù có một giai đoạn ... đọc tiếp
D Free Book
Mạnh dạn cười “Hihihi”. Mình mới 20 thôi, nhưng mình cũng muốn có ny
Phù Thủy Tinh Quái
:") Bạn ngộ ghê đó nhỉ.