Khu Rừng Đom Đóm
by Yuki Midorikawa
1 reviews

Khúc hát của sự bình yên, đóm sáng của niềm hạnh phúc,

" Anh sẽ bảo vệ em, Hotaru"

Là lời hứa, Gin chắc chắn sẽ làm được, điều chàng trai tiếc duy nhất có lẽ là không thể bên cô ấy được, chẳng thể chứng kiến cô ấy vui vẻ

Nếu mọi thứ chỉ là ảo mộng thì sẽ tốt hơn!? Mùa hè, mùa đông, mùa xuân, mùa thu rồi lại cầu mong một mùa hè. Cầu cho nhịp thời gian nhảy đế... đọc tiếp