Thời Niên Thiếu Của Anh Và Em
by Cửu Nguyệt Hi
2 reviews

Sự cô độc một mình đấu tranh chịu đựng, trái tim bị hư tổn, tinh thần, thể xác, ngay cả một chút niềm vui cũng chẳng có.

Trần Niệm,

chỉ tiếp tục vì một lí do là mẹ, là thoát ra thế giới đó bằng cánh cửa đại học

Sự hèn mọn ích kỷ, tính trêu đùa quá trớn hoặc chăng là tìm người để chuốt những bực tức. Ánh mắt của những con dã thú, ánh mắt của sự thỏa mãn khi hà... đọc tiếp