Sách: Bí quyết thành công của nhà lãnh đạo tài năng

Tác giả: Ken Blanchard & Marc Muchnick

A. Bộ Ba Hiệu Quả được xem là tiêu chuẩn để các trọng tài dựa theo đó đánh giá hiệu suất làm việc của từng nhóm: nhà cung cấp hàng đầu, nhà tuyển dụng hàng đầu và

nhà đầu tư hàng đầu.

1. Vị trí “Nhà cung cấp hàng đầu” sẽ được đánh giá thông qua cuộc khảo sát ý kiến... đọc tiếp