Thời Niên Thiếu Của Anh Và Em
by Cửu Nguyệt Hi
2 reviews

4/5 :"> vì càng ngày càng khó tính

Nhiều hơn một cuốn tiểu thuyết tình cảm tuổi mới lớn

Mình cứ nghĩ rằng sau “Thời niên thiếu không thể quay lại ấy” của Đồng Hoa, mình sẽ không động đến tiểu thuyết tình cảm tuổi mới lớn nữa, nhưng nhờ “anh Bắc” (:v), nhờ Better Day, mình vẫn tìm đến “Thời niên thiếu của anh và em”.

Mỗi nhân vật trong hai tiểu thuyết này đ... đọc tiếp