Julie con của bầy sói
by Jean Craighead George
1 reviews

Julie Con của bày sói

Jean Craighead George

Người Eskimo là một tộc người cổ xưa, có nhiều tập tục kỳ lạ và phóng khoáng. Họ sống ở những đất băng giá quanh năm từ Đông Siberia (Nga), qua Alaska (Hoa Kỳ), Canada, và Greenland. Các tác phẩm văn học Mỹ viết về họ khá nhiều, song Julie Con của bầy sói lại có một nội dung khá mới lạ, khiến tác phẩm không bị trùng lặp cá... đọc tiếp