Bắt Trẻ Đồng Xanh
by J. D. Salinger
19 reviews
Có 47 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Bắt trẻ đồng xanh - J . D . Salinger

Thể loại : tiểu thuyết

Mức độ yêu thích : 5/5

Người kể chuyện là Holden Caulfield , một thanh niên đã lớn nhưng chưa lớn mang một vẻ ngoài rất nổi loạn , cậu ta bị đuổi học những 3 lần , lần thứ 4 là ở trường Pencey vì đã không được chuyên cần và trượt những 4 trên 5 môn thi . Tuy mới khoảng 17 tuổi nhưng Holden nghiện t... đọc tiếp