Bỏ Chồng
by Hồ Biểu Chánh
2 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Cái thời kỳ Tây hóa, giới thượng lưu, đờn bà, đờn ông là học theo trào lưu Tây hóa, gia đình thầy Chí Thiện cũng được coi là gia đình ảnh hưởng nhiều của sự Tây hóa này. Thầy Chí Thiện làm báo, viết tiểu thuyết, là người học thức nên tư tưởng Tây hóa của thầy cũng khác đại đa số đông lúc bấy giờ. Cô Oanh - vợ thầy Chí Thiện, thích mặc đầm, thích khiêu vũ, thích đi vũ trường, nh... đọc tiếp