Bạn thử đoán xem có bao nhiêu đồ dùng quanh bạn là phát minh từ nhà bác học vĩ đại Êđixơn? từ cái bóng đèn dây tóc đến máy in, máy phát nhạc mà ngày nay chúng đã và đang sử dụng đều đến từ một bộ óc ban đầu được nhất định là kém thôngminh và ngu dốt. Phải vậy, ngay từ nhỏ những hành động nghịch ngợm và hiếu động của ông khiến những người xung quanh, thầy giáo, hàng xóm cho là n... đọc tiếp