Nhật Linh đã thích review sách Não bộ kể gì về bạn? của Trần Thị Thúy Diễm

Một cuốn sách khoa học thật sự hấp dẫn ở cả văn phong và kiến thức.

“Não bộ kể gì về bạn?” là một cuốn sách khoa học đầy thú vị đưa tôi vào thế giới của hàng tỉ tế bào não, những neuron thần kinh, những xung điện hóa.. Nó dẫn dắt tôi đến từng ga, trạm một để trả lời hàng loạt những câu hỏi.

... đọc tiếp