Nhật LinhThanh Hai đã thích review sách Bùi Giáng qua 99 giai thoại của HuyenTrang Pham
Bùi Giáng qua 99 giai thoại
by Huyền Li
1 reviews

Mình được tặng cuốn sách này và ngay lập tức muốn chia sẻ với mọi người vì nó thật sự rất thú vị.

Cuộc đời của thi sĩ “điên rực rỡ” chắc chắn đã tạo niềm hứng khởi cho rất nhiều người, kể cả những người ngoại vi với văn chương. Trước đây, mình cũng mới chỉ tiếp xúc với cụ qua một số bài thơ và lẻ tẻ các câu chuyện người ta kể trên sách báo. Cuốn sách này tập hợp tất cả cá... đọc tiếp