Đắc Nhân Tâm
by Dale Carnegie
38 reviews
Có 91 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Tôi thực sự không thích đọc self-help. Bởi vì lời lẽ quá khô khan, không thú vị, nhạt nhẽo, bìa sách chán ngắt, không đẹp mà nội dung trong đấy cũng chẳng thực sự có ích cho tôi. Tuy vậy, "Đắc nhân tâm" của Dale Carnegine - cuốn self-help đầu tiên tôi đọc thực sự rất hay, vì nó mà tôi đã tìm đọc các cuốn self-help khác (mặc dù mấy cuốn sau... đọc tiếp