Dấn Thân
by Sherryl Sandberg, Nell Scovell
8 reviews
Có 12 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Trong mỗi thời điểm khác nhau, chúng ta luôn có những cảm xúc và cách nhìn nhận khác nhau về cuộc sống, nhưng có những thứ đã in đậm trong tiềm thức rồi, thì rất khó thay đổi. Dưới góc nhìn của một người phụ nữ, Sheryl Sandberg, đã đưa cho chúng ta thấy sự phân biệt giới tính giữa nam và nữ là vô cùng sâu sắc.

đọc tiếp