Biết Ơn Đời, Đời Sẽ Thương Ta
by Dr Robert A Emmons
1 reviews

BIẾT ƠN ĐỜI, ĐỜI SẼ THƯƠNG TA

Đây là một cuốn sách không đến mức xuất sắc, và đề tài cũng không quá mới, nhưng những chia sẻ của tác giả rất đáng đọc.

Đầu sách đề cập đến lòng biết ơn như là hiện tượng toàn cầu, được nghiên cứu khoa học rõ ràng và được nhiều người trên thế giới thực hành áp dụng. Nghe oách nhỉ? Thực ra l... đọc tiếp