Anh Không Muốn Để Em Một Mình
by Diệp Lạc Vô Tâm
2 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

1/ Hình thức:

Giấy tốt, bìa đẹp, chữ in to rõ, không có lỗi chính tả.

2/ Nội dung:

"Anh không muốn để em một mình" là tập truyện ngắn bao gồm tất cả những cung bậc cảm xúc từ vui, buồn, thương xót đến nghẹn ngào, bi ai của Diệp Lạc Vô Tâm.

Trong truyện, với vai trò bác sĩ khoa ung bướu, ngày ngày chứng kiến các bệnh nhân đến rồi đi, nghe họ tâm sự, nhì... đọc tiếp