Hùng Đỗ, D Free Book và 1 người khác đã thích review sách Miếng Ngon Hà Nội của Ngân Lê
Miếng Ngon Hà Nội
by Vũ Bằng
9 reviews
Có 9 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Cuốn sách được viết bằng một niềm nhớ Hà Nội tha thiết.

... đọc tiếp
D Free Book
Bằng một sự thần kỳ nào đó mà tác giả đã mang được cả hương thơm của nước phở, từng thớ thịt rồi cả sự đậm đà của gia vị lồng ghép vào con chữ. Vừa đọc vừa no