Dẫn Luận Về Tâm Lý Học
by Gillian Butler, Freda McManus
1 reviews

Một cuốn sách dẫn nhập tốt về tâm lý học ở 2 khía cạnh:

- Lối viết dễ hiểu, hấp dẫn

- Lượng vừa phải, không quá nặng nề cho những ai chưa từng tìm hiểu về tâm lý học nhưng cũng đủ để người đọc có được cái nhìn sơ lược nhưng cũng đa dạng về tâm lý học, cũng có những điểm khiến người đọc phá bỏ định kiến cá nhân, đặc biệt là về các bài test về nhân cách hiện nay.

... đọc tiếp