Thế giới thật rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm
by Kim Woo Chung
2 reviews
Có 1 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Năm tháng vội vã, chẳng vì ai mà dừng

Thế giới rộng lớn, chẳng vì ai mà nhỏ bé lại…

Khoảnh khắc khi mà tôi lật từng trang của cuốn sách “Thế giới thật rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm” của Kim Woo Chung tôi chợt nhận ra rằng thế giới mà tôi đang tồn tại không nhỏ bé như tôi đã thường nghĩ và không nhàn rỗi như tôi đã từng tưởng tượng. Thật đúng như vậy, năm ch... đọc tiếp