Hoa Tuylip Đen
by Alexandre Dumas
1 reviews

Hoa tuylip đen- Alexandre Dumas cha

Nhờ đọc cuốn sách này mà mình mới biết trên đời này có hoa tuylip mà đen ấy (kiến thức khá nông cạn nhỉ?). Theo mình đây là cuốn sách chứng minh cho câu “ sau cơn mưa trời lại sáng”. Cuốn sách viết về Coocnêliuyt một người mê hoa Tuylip hơn mọi thứ trên đời vì bị vu oan là giữ tài liệu chính trị phản quốc nên bị tống vào tù. Người đã hạ... đọc tiếp