Thả Một Bè Lau
by Thích Nhất Hạnh
1 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Thả một bè lau - Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Lần đầu thấy cuốn sách cảm giác của mình là: “ gì trời truyện Kiều dưới cái nhìn thiền quán á! Lạ vậy!” và cũng ngay dịp học lớp 10 có bài tập làm về truyện Kiều nên đã mua về đọc vì ở lớp học thì chỉ toàn học những đoạn ngắn không liền mạch nên cũng hiểu rất mơ hồ nội dung truyện Kiều. Sách rất hay mình đọc say sưa luôn ấy, thầy ... đọc tiếp