Đếm sao
by Lois Lowry
4 reviews

Ngắm bìa và cái tựa sách ta bất giác liên tưởng tới một không gian thanh bình, êm ả với những em bé đếm sao. Song câu chuyện chúng ta được nghe tác giả Lois Lowry không hề như thế. "Đếm sao" là một tác phẩm viết về thời đất nước Đan Mạch bị phát xít Đức chiếm đóng.

Qua lăng kính một bé gái, cuộc sống dưới ách đô hộ của phát xít Đức không quá sức căng thẳng, u ám, bởi nhữn... đọc tiếp