Tử vong tuần hoàn
by Thiên Hạ Bá Xướng
1 reviews

Câu chuyện mở đầu bằng việc ba nhân vật chính vì mưa quá to mà phải trú chân tại một ngôi nhà. Rảnh hang không biết làm gì, cả bọn ngồi kể chuyện ma.

Câu chuyện thứ nhất và thứ hai éo lan quyên gì đến mấy truyện sau, chỉ kể ra để câu giấy.

Truyện số 3 tạm gọi là hơi hơi liên quan, lẽ ra cũng chấp nhận được nếu nó không ảo lòi. Nhân vật chính “tôi” đánh nhau với quái... đọc tiếp